Něco málo o nás …

Vše začalo v roce 1991, kdy jsem si pořídila svou první německou dogu CATLEY Jackův Smích. V roce 1993 jsem si založila chovatelskou stanici Dog-ranč CS, kde jsem odchovala vrhy A – C, asi neznámější fena byla COBRA Dog-ranč CS, která se dožila báječného věku 11 let a 4 měsíců, přežila dva majitele a dožila v klidu u třetího.

Mezitím přišla revoluce, změnil se režim a došlo k Evropské registraci chovatelských stanic. Národní stanice se museli přejmenovat a tak vznikla nová stanice CATLEY RANCH, v které chovám dodnes.

Odchovala jsem několik velmi úspěšných jedinců, kteří jsou jmenovitě zveřejněni v Našich úspěších, ať žili u nás nebo byli prodáni a jejich majitelé je úspěšně prezentovali na výstavách ale i v chovu.

Namátkou jmenujme: BODYGUARD, CHARDONNAY, CHARLOTTE, DRUPI, HURICANE, IVANKA, JUNIOR, JAMAIKA, LOSTRIS, LOTRANDO, MARYLIN, MILAGROS, PARADIS, RIMMEL a další

Věřím, že i další odchovy budou dělat radost mě i novým paníčkům

Lenka Vrbová
Slatinky 96 , 783 42 SLATINICE
tel: + 420 776 176 086 , email: catleyranch@seznam.cz